Projekty 8.4

dotacje

Informujemy, że firma K2 Media Janusz Kaczmarczyk realizuje dwa projekty w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 pod tytułem: „Światłowody dla proszowickiego” oraz „Budowa sieci FTTH w miejscowościach Dziewin, Mikluszowice i Gawłówek”

„Światłowody dla proszowickiego”
Wartość projektu 3 087 457 PLN
Kwota dofinansowania 1.757.089,74 PLN

„Budowa sieci FTTH w miejscowościach Dziewin, Mikluszowice i Gawłówek”
Wartość projektu 2.585.551,16 PLN
Kwota dofinansowania 1.471.451,87 PLN.